ASM mẫu môn Internet marketing (Assignment mẫu môn marketing trên internet)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC HỒ CHÍ MINH

Ngành Thiết kế Web.

Môn WEB2053 – INTERNET MARKETING Đề tài:

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH MARKETING ONLINE CHO THƯƠNG HIỆU INTELSPORT

Giảng viên hướng dẫn Ths. Nguyễn Trung Bá

Lớp: Web18101

Nhóm 02: Trần Nhật Sang

Nguyễn Đăng Khương Lương Vĩ Hào
Đinh Quốc Trung

PS20227 PS25491 PS25540 PS25158

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2022.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Giảng viên 1:

…………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Giản viên 2:

…………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ…..8 1.1 Câu chuyện thương hiệu…………………………………………………………………..8 1.1.1 Lịch sử hình thành:……………………………………………………………………8 1.1.2 Hình thức kinh doanh:……………………………………………………………….8 1.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi: ………………………………………………8 1.1.4 Logo………………………………………………………………………………………..9 1.2 Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ…………………………………………………………9 1.2.1 Giới thiệu sản phẩm…………………………………………………………………..9 1.2.2 Phân tích SWOT doanh nghiệp:………………………………………………..13 1.3 Phân tích thị trường và đối thủ ………………………………………………………..14 1.3.1 Phân tích nhu cầu thị trường …………………………………………………….14 1.3.2 Phân tích 5W – 1H doanh nghiệp………………………………………………15 1.3.3 Nhận định và phân tích đối thủ …………………………………………………16

1.3.3.1 Avasport ……………………………………………………………………………………..16 1.3.3.2 Coolmate …………………………………………………………………………………….17 1.3.3.3 Maxxsport……………………………………………………………………………………17

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TRÊN INTERNET .18 2.1 Nền tảng bán hàng và tiếp cận khách hàng ……………………………………….18 2.1.1 Website: https://intelsport.top …………………………………………………..18

2.1.1.1 Trang chủ…………………………………………………………………………………….18 2.1.1.2 Trang giới thiệu ……………………………………………………………………………22 2.1.1.3 Trang cửa hàng…………………………………………………………………………….23 2.1.1.4 Trang blog …………………………………………………………………………………..24 2.1.1.5 Trang liên hệ………………………………………………………………………………..24 2.1.1.6 Các trang chính sách …………………………………………………………………….26

2.1.2 Tiếp cận khách hàng thông qua các trang mạng xã hội ………………..27 2.1.2.1 Fanpage Facebook………………………………………………………………………..27

2.1.2.2 Kênh Tiktok…………………………………………………………………………………28 2.1.2.3 Twitter ………………………………………………………………………………………..28 2.2 Hoạch định kế hoạch – chiến lược marketing ……………………………………29

2.2.1 Chân dung khách hàng (đối tượng khách hàng mục tiêu)……………..29

2.2.1.1 Theo nhân khẩu học: …………………………………………………………………….29 2.2.1.2 Giới tính: …………………………………………………………………………………….29 2.2.1.3 Theo độ tuổi: ……………………………………………………………………………….29 2.2.1.4 Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………….29 2.2.1.5 Thu nhập:…………………………………………………………………………………….29 2.2.1.6 Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………….29 2.2.1.7 Sở thích:………………………………………………………………………………………29 2.2.1.8 Nỗi đau: ………………………………………………………………………………………29

2.2.2 Trình bày marketing 4P sản phẩm……………………………………………..29

2.2.2.1 Chiến lược sản phẩm…………………………………………………………………….29 2.2.2.2 Chiến lược về giá………………………………………………………………………….33 2.2.2.3 Chiến lược phân phối ……………………………………………………………………34 2.2.2.4 Chiến lược xúc tiến bán hàng…………………………………………………………34

a) Quảng cáo ……………………………………………………………………………………….34 b) PR – Quan hệ công chúng: ………………………………………………………………..34 2.2.3 Yếu tố quyết định mua hàng (Unipoint sell) ……………………………….35

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH INTERNET MARKETING ………..36 3.1 SEO onpage/offpage………………………………………………………………………36 3.1.1 SEO onpage ……………………………………………………………………………36

3.1.1.1 Nghiên cứu từ khóa ………………………………………………………………………36 3.1.1.2 SEO on-page………………………………………………………………………………..38 a) Thiết lập bảo mật SSL cho trang web………………………………………………….38 b) Index website cho Google …………………………………………………………………38 c) Cài đặt Google Search Console và Google Analytics ……………………………38 d) Tốc độ tải trang………………………………………………………………………………..39 e) Phần header và footer ……………………………………………………………………….40 f) Thiết lập sitemap ………………………………………………………………………………41

g) Yếu tố viết bài chuẩn SEO ………………………………………………………………..42 3.1.1.3 Kiểm tra lại các tiêu chí SEO On-page ……………………………………………46 a) Tổng quan ……………………………………………………………………………………….46 b) Chi tiết ……………………………………………………………………………………………48 3.1.2 SEO offpage …………………………………………………………………………..64

3.1.2.1 SEO offpage các website vệ tinh…………………………………………………….64 3.1.2.2 SEO Offpage trên các nền tảng mạng xã hội ……………………………………65 3.2 Chiến dịch quảng cáo bằng Google Ads …………………………………………..65

3.2.1 Chiến dịch quảng cáo trên mạng tìm kiếm………………………………….65

3.2.1.1 Các bước thực hiện một chiến dịch quảng cáo trên mạng tìm kiếm…….65 3.2.1.2 Kết quả của chiến dịch mạng tìm kiếm Google Ads:…………………………71 a) Giới thiệu cơ bản, tổng quan về chiến dịch này: …………………………………..71 b) Kết quả của chiến dịch………………………………………………………………………72 3.2.2 Chiến dịch quảng cáo trên mạng hiển thị……………………………………75

3.2.2.1 Tạo chiến dịch quảng cáo trên mạng hiển thị …………………………………..75 3.3 Quảng bá Website trên mạng xã hội (Facebook Marketing) ……………….82

3.3.1 Tích hợp mạng xã hội Facebook vào website. …………………………….82 3.3.2 Xây dựng Fanpage…………………………………………………………………..85 3.3.3 Quản lý và phát triển Fanpage…………………………………………………..88

3.3.3.1 Tăng lượt like Fanpage bằng cách mời bạn bè like Fanpage………………88 3.3.3.2 Xây dựng bài viết …………………………………………………………………………89 3.3.3.3 Sử dụng Facebook ads để quảng cáo cho Fanpage và website ……………94

3.3.4 Triển khai chiến dịch Facebook Ads………………………………………..100

3.3.4.1 Chiến dịch 1: Tương tác Ads – 28/11/2022 (Quảng cáo Facebook tương tác). ……………………………………………………………………………………………………..100

3.3.4.2 Chiến dịch 2: Chiến dịch Ads Mess – 28/11/2022 (Quảng cáo tin nhắn) ……………………………………………………………………………………………………………102

3.4 Email Marketing………………………………………………………………………….104 3.4.1 Các phương pháp thu thập email data ………………………………………104 3.4.2 Triển khai chiến dịch Email marketing …………………………………….105

3.4.2.1 Các bước triển khai chiến dịch Email marketing …………………………….105 3.4.2.2 Thống kê kết quả triển khai email marketing………………………………….113 CHƯƠNG 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN (SỬ DỰNG CÔNG CỤ GOOGLE SEARCH CONSOLE, GOOGLE ANALYTICS, SPINEDITOR) …..114

4.1 Sử dụng công cụ Google Analytics:……………………………………………….114 4.1.1 Thời gian thực: ……………………………………………………………………..114 4.1.2 Đối tượng:…………………………………………………………………………….114

4.1.2.1 Tổng quan:…………………………………………………………………………………114 4.1.2.2 Nhân khẩu học:…………………………………………………………………………..115 a) Độ tuổi ………………………………………………………………………………………….115 b) Giới tính………………………………………………………………………………………..115 4.1.2.3 Sở thích……………………………………………………………………………………..116 4.1.2.4 Địa lý: ……………………………………………………………………………………….116 4.1.2.5 Hành vi: …………………………………………………………………………………….117 4.1.2.6 Công nghệ: ………………………………………………………………………………..117 4.1.2.7 Thiết bị di động: …………………………………………………………………………118 4.1.3 Thu nạp………………………………………………………………………………..118

4.1.3.1 Tổng quan………………………………………………………………………………….118 4.1.3.2 Tất cả lưu lượng truy cập …………………………………………………………….119 a) Kênh……………………………………………………………………………………………..119 b) Nguồn phương tiện …………………………………………………………………………120 4.1.4 Xã hội: …………………………………………………………………………………120

4.1.4.1 Tổng quan:…………………………………………………………………………………120 4.1.4.2 Giới thiệu mạng:…………………………………………………………………………120 4.1.4.3 Trang đích (Landing page):………………………………………………………….121 4.1.4.4 Luồng người dùng (Users Flow): ………………………………………………….121

4.1.5 Hành vi: ……………………………………………………………………………….123

4.1.5.1 Tổng quan………………………………………………………………………………….123 4.1.5.2 Nội dung trang web …………………………………………………………………….123 4.2 Sử dụng công cụ Google search console…………………………………………124

4.2.1 Tổng quan…………………………………………………………………………….124 4.2.2 Cụm từ tìm kiếm……………………………………………………………………125 4.2.3 Các trang………………………………………………………………………………125 4.2.4 Quốc gia ………………………………………………………………………………126 4.2.5 Các thiết bị tìm kiếm ……………………………………………………………..127 4.2.6 Các trang đã được index với Google Search Console…………………128 4.2.7 Sitemap của website ………………………………………………………………129 4.2.8 Link nội bộ và Backlink trỏ về………………………………………………..129

4.3 Kiểm tra thứ hạng từ khóa bằng công cụ spineditor …………………………129 CHƯƠNG 5: BÀI HỌC KINH NGHIỆM ……………………………………………….131 5.1 Nhận xét tổng quan………………………………………………………………………131 5.1.1 Thuận lợi ……………………………………………………………………………..131 5.1.2 Khó khăn ……………………………………………………………………………..131 5.2 Kinh nghiệm và đề xuất hướng phát triển tương lai………………………….132 5.2.1 Kinh Nghiệm Rút Ra:…………………………………………………………….132 5.2.2 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả: …………………………………132

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ

1.1 Câu chuyện thương hiệu

1.1.1 Lịch sử hình thành:

Ý tưởng về một thương hiệu dụng cụ thể thao ra đời vào tháng 11/2022. Đây là thời gian thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng với những biến động về kinh tế Thế giới đã trở nên kết nối với nhau hơn, và cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhưng khi chúng ta trở nên kết nối nhiều hơn, chúng ta cũng trở nên cô lập hơn, khiến chúng ta mất liên lạc với những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống.

Đó là lý do tại sao Intelsport ở đây để nhắc nhở bạn về những giá trị quan trọng nhất: Gia đình, Bạn bè và Sức khỏe.

Intelsport với xuất xuất phát điểm là cửa hàng thể thao được tạo ra từ những người trẻ làm công nghệ có tinh yêu với thể thao, mong muốn và quyết tâm cung cấp những dụng cụ, quần thể thể thao chính hãng.

Để mang đến những trải nghiệm tốt nhất đến khách hàng, Intelsport liên tục cập nhật các quy trinh giao hàng, vận chuyển, ứng dụng những thiết bị công nghệ hiện đại để sản phẩm đưa được đến tận tay khách hàng, cam kết thương hiệu uy tín trên con đường nâng tầm sức khỏe con người Việt.

1.1.2 Hình thức kinh doanh:

Intelsport là một công ty bán lẻ quần áo và thiết bị thể thao thông qua internet và cửa hàng offline. Chúng tôi có nhiều sản phẩm bao gồm giày, quần áo, dụng cụ tập luyện v.v. Chúng tôi cũng là nhà bán lẻ các sản phẩm chính hãng tại Việt Nam

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng dịch vụ tuyệt vời với giá cả phải chăng.

1.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi: Tầm nhìn:

Intelsport là một công ty chuyên về thể thao và thể dục. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ tiên tiến nhất để giúp mọi người ở nhiều lứa tuổi đạt được tiềm năng của họ.

Sứ mệnh:

Tại Intelsport, chúng tôi muốn trở thành thương hiệu được kính trọng nhất trong ngành. Chúng tôi muốn tạo ra những sản phẩm không chỉ có công nghệ tiên tiến mà còn

thân thiện với người dùng và bền bỉ cho khách hàng của chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn.

Những giá trị cốt lõi:

Intelsport tin rằng điều quan trọng là khách hàng của chúng tôi phải biết họ đang mua gì từ chúng tôi và cách chúng tôi hoạt động với tư cách là một công ty. Chúng tôi sẽ luôn minh bạch về giá cả, khuyến mãi và bảo hành đối với các sản phẩm của mình để bạn biết rằng mình đang nhận được giá trị tốt nhất có thể.

Ngoài ra intelsport nói không với sản phẩm fake kém chất lượng, luôn cam kết hàng chính hãng.

1.1.4 Logo

INTELSPORT – “intelligence sport” Cửa hàng thể thao thông minh. Mang trong mình sứ mệnh cung cấp những sản phẩm chất lượng chính hãng đến tay người tiêu dùng.

1.2 Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ

1.2.1 Giới thiệu sản phẩm

Intelsport là một công ty thể thao được thanh lập mang đến sự thoải mái, trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của những người đam mê thao khi vận động.

Chúng tôi có nhiều loại sản phẩm, chẳng hạn như quần áo lót, giày chạy bộ và quần áo thể thao, dụng cụ tập luyện, …. Mục tiêu của công ty là cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho các vận động viên và những người năng động.

Các dòng sản phẩm nổi bật tại cửa hàng.

Tên sản phẩm Sản phẩm

Áo polo nam

Áo lót thể thao

Áo khoác dù

Áo khoác thể thao

Quần bơi

Giày thể thao

Áo thun thể thao

Bảng sản phẩm nổi bật tại cửa hàng.

1.2.2 Phân tích SWOT doanh nghiệp:
Strength (Điểm mạnh ) Weak (Điểm yếu )

– Sản phẩm chính hãng từ những thương hiệu lớn.

– Đội ngũ trẻ, năng động, sáng tạo tận tâm nhiệt tĩnh.

– Xuất thân từ dân IT, am hiểu kỹ thuật từ đó áp dụng vào mô hình kinh doanh.

– Thương hiệu mới, chưa được nhiều người biết đến. – Đội ngũ nhân lực còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. – Nguồn ngân sách hạn hẹp

Opportunities (Cơ hội ) Threatens (Thách thức )

– Đời sống con người ngày càng tăng cao, ngoài nhu cầu phát triển vật chất con người lại càng chú trọng đến sức khỏe và thể hình, chính vì vậy những sản phẩm thể thao sẽ là một trong những điểm đến trong nhu cầu của họ

– Thị trường công nghệ ngày càng phát triển, đa số mọi người dân đều có điện thoại di động và có kết nối internet, là cơ hội lớn để tiếp cận đến các sản phẩm

– Đối thủ cạnh tranh trên thị trường còn lớn, bên cạnh đó còn có sự cạnh tranh rất mạnh từ các sàn thương mại điện tử như shopee, Lazada, tiki,… – Biến động của thị trường kinh tế trong thời gian gần đây khiến cho việc mua sắm của khách hàng giảm lại, khiến họ phải cân đo rất nhiều. – Các cuộc tấn công trên mạng internet tiềm ẩn nhiều rủi ro cao, sự chơi xấu của đối thủ cạnh tranh,…

kinh doanh online qua website của chúng tôi.

– Con người ngày càng thích mua sắm online, đặc biệt từ mua dịch bệnh covid 19 trở đi, hình thành thói quen mua hàng của họ là cơ hội lớn để tiếp cận khách hàng thông qua internet.

1.3 Phân tích thị trường và đối thủ

1.3.1 Phân tích nhu cầu thị trường

Nhận thức ngày càng tăng về lối sống lành mạnh và xu hướng tiếp cận thể thao và thể dục ngày càng tăng, cũng như các hoạt động thể thao như Giải bóng đá thế giới, Thế vận hội Olympic và Thế giới cricket đã giúp thúc đẩy thị trường quần áo thể thao.

Kết quả ngành công nghiệp đạt khoảng 239,95 tỷ đô la vào năm 2018 và dự kiến đạt tốc độ CAGR là 10,4% từ năm 2019 đến năm 2025. Tổng thị trường quần áo thể thao dự kiến đạt 479 tỷ đô la trên toàn thế giới vào năm 2025.

Là một phân khúc quần áo và giày dép có tốc độ tăng trưởng thấp nói chung, quần áo thể thao ngày càng chiếm vị trí quan trọng theo thời gian. Quần áo thể thao đã tăng từ khoảng 18% trong lĩnh vực quần áo vào năm 2007 lên khoảng 26% vào năm 2019.

Thị trường quần áo thể thao đã cho thấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,5% trong 5 năm qua, gấp rưỡi thị trường quần áo.

Bắc Mỹ là thị trường quần áo thể thao lớn nhất trên thế giới, với hơn 30% thị phần và quy mô thị trường , thị trường Mỹ ước tính khoảng 62 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,1% trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, nhu cầu về thiết bị thể thao ở châu Âu tăng nhanh hơn ở Bắc Mỹ và châu Á Thái Bình Dương. Ngành công nghiệp quần áo thể thao của châu Âu hiện ước tính đạt 115.709 triệu đô la và 172.315 triệu đô la vào năm 2025. Hơn nữa, các chuyên gia dự đoán tốc độ tăng trưởng CAGR là 5,5% từ năm 2018 đến năm 2025.

Thị phần của Châu Á Thái Bình Dương cũng đang tăng lên đáng kể do dân số ngày càng tăng và thu nhập khả dụng của khách hàng ngày càng tăng.

=> Thị trường đồ thể thao tăng dần trong thời gian qua là cơ hội lớn để doanh nghiệp đi vào và chiếm một mảnh đất thị phần nhỏ.

Tham khảo: https://actgroup.com.vn/thi-truong-the-thao-viet-nam-cac-doanh- nghiep-can-nam-bat-kip-thoi-co

1.3.2 Phân tích 5W – 1H doanh nghiệp
WHO: Diện mạo khách hàng(độ tuổi, giới tính, khu vực, … )

 • –  Độ tuổi: 20 – 35 tuổi
 • –  Giới tính: Cả Nam và Nữ
 • –  Vị trí: tập trung các thành phố lớn: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, …
 • –  Hành vi mua hàng: khách hàng tìm đến sản phẩm theo nhu cầu, thường xuyên mua hàng online hoặc trên các sàn thương mại điện tử khác.

– Thói quen: Lướt mạng xã hội, lướt web, tìm kiếm quần áo thể thao, thường xuyên xem các video giới thiệu sản phẩm qua mạng xã hội.

WHERE: Khách hàng mua hàng qua những kênh nào? Online:

 • –  Trên mạng xã hội: Facebook, Tiktok Shop, Instagram, ….
 • –  Trên website chính của shop: https://intelsport.top
 • –  Offline:
 • –  Tại cửa hàng bán lẻ, showroom của intelsport WHY: Tại sao khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ ?Vấn đề khách hàng đang gặp phải: Khách hàng không phải lúc nào cũng dễ đối phó. Họ có thể gặp khó khăn khi giải quyết trực tiếp và thậm chí còn hơn thế nữa qua điện thoại.

  Cách tốt nhất để xử lý khách hàng là giải quyết vấn đề của họ càng nhanh càng tốt. bằng cách tư vấn tận tâm các sản phẩm và dịch vụ. Điều này sẽ khiến họ hài lòng và có nhiều khả năng quay lại trong tương lai.

Ngoài ra trên thị trường sản phẩm thì nhiều, nhưng chất lượng lại chưa đảm bảo, chính vì thế cửa hàng chúng tôi đã đánh mạnh vào ưu điểm này.

WHEN: Xác định thời điểm khách hàng mua hàng

– Các khung giờ mà khách hàng thường mua sắm: Đa số khách hàng sẽ mua sắm vào khoảng thời gian từ 11h-12h và từ 20h-22h. Vì khoảng thời gian này mọi người sẽ nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian để lướt web, lướt mạng xã hội, và thường có xu hướng mua sắm.

– Các ngày mà khách hàng thường mua sắm: Thường là những ngày cuối tuần, từ thứ 6 đến chủ nhật. Vì đây là khoảng thời gian cuối tuần, mọi người thường dành thời gian để nghỉ ngơi, mua sắm.

– Các tuần trong tháng mà khách hàng thường mua sắm: các tuần trong tháng thường sẽ rơi nhiều vào tuần thứ 1 và tuần thứ 4 trong tháng vì đây thường là tuần lương về và khi có lương thì nhu cầu chu cấp cho bản thân cũng được thoải mái hơn vì thế chi tiêu cũng rộng rãi hơn bình thường.

HOW: Tìm hiểu khách hàng mua hàng như thế nào?

– Các ngày mà khách hàng thường mua sắm: Thường là những ngày cuối tuần, từ thứ 6 đến chủ nhật. Vì đây là khoảng thời gian cuối tuần, mọi người thường dành thời gian để nghỉ ngơi, mua sắm.

– Các tuần trong tháng mà khách hàng thường mua sắm: các tuần trong tháng thường sẽ rơi nhiều vào tuần thứ 1 và tuần thứ 4 trong tháng vì đây thường là tuần lương về và khi có lương thì nhu cầu chu cấp cho bản thân cũng được thoải mái hơn vì thế chi tiêu cũng rộng rãi hơn bình thường.

1.3.3 Nhận định và phân tích đối thủ

3 Đối thủ mạnh trên thị trường dòng hàng đồ thể thao gồm:

1.3.3.1 Avasport

https://www.avasport.com/

1.3.3.2 Coolmate

https://www.coolmate.me/

1.3.3.3 Maxxsport

https://maxxsport.com.vn/

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TRÊN INTERNET

2.1 Nền tảng bán hàng và tiếp cận khách hàng 2.1.1 Website: https://intelsport.top

Sơ đồ cấu trúc website

2.1.1.1 Trang chủ

Hình ảnh về trang chủ

2.1.1.2 Trang giới thiệu

Hình ảnh về trang giới thiệu

2.1.1.3 Trang cửa hàng

2.1.1.4 Trang blog

Đây là nơi IntelSport cập nhật những thông tin mới nhất về những mẫu áo sắp ra mới và là nơi chia sẻ tiêu chí và gợi ý sản phẩm của IntelSport

2.1.1.5 Trang liên hệ

Một vài hình ảnh về trang liên hệ

2.1.1.6 Các trang chính sách

Đây là nơi khách hàng có thể xem được những chính sách của IntelSport như chính sách mua hàng, chính sách thanh toán,…

Một vài hình ảnh về các trang chính sách Chính sách bảo mật

Trang chính sách mua hàng

Trang các câu hỏi thường gặp

2.1.2 Tiếp cận khách hàng thông qua các trang mạng xã hội

2.1.2.1 Fanpage Facebook

2.1.2.2 Kênh Tiktok

2.1.2.3 Twitter

2.2 Hoạch định kế hoạch – chiến lược marketing
2.2.1 Chân dung khách hàng (đối tượng khách hàng mục tiêu)

2.2.1.1 Theo nhân khẩu học:

Tập trung ở các thành phố lớn, tỉnh thành, các thành phố đông dân như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương nơi có mức thu nhập ở mức trung bình khá trở lên.

2.2.1.2 Giới tính:

Nam và nữ

2.2.1.3 Theo độ tuổi:

Tập trung vào phân đoạn nhóm người từ 18 – 35 tuổi trở lên Đây là nhóm người hầu như đã có thu nhập và có sự độc lập về tài chính. Sản phẩm của intelsport hướng tới sản phẩm chính hãng chất lượng cao nên đây là đối tượng phù hợp. Và đặc biệt nhóm tuổi này thường hay có khuynh hướng chú trọng đến sức khỏe và vẻ bề ngoài, nên thường chọn cho mình những trang phục chất lượng để chơi thể thao.

2.2.1.4 Tình trạng hôn nhân:

Độc thân hoặc đã kết hôn

2.2.1.5 Thu nhập:

3.000.000 đồng – 40.000.000 đồng.

2.2.1.6 Nghề nghiệp:

Sinh Viên, Nhân Viên, Trưởng Phòng, Giám Đốc

2.2.1.7 Sở thích:

Thích chơi thể thao, năng động, cần giải phóng năng lượng sau một giờ học tập hoặc làm việc mệt mỏi. Thường tham gia hoạt động thể thao ở công ty vào các ngày rảnh hoặc cuối tuần.

2.2.1.8 Nỗi đau:

Chơi thể thao và cần những dòng sản phẩm chất lượng, chính hãng thấm hút mồ hôi, cảm giác thoải mái khi hoạt động.

2.2.2 Trình bày marketing 4P sản phẩm

2.2.2.1 Chiến lược sản phẩm

Thương hiệu

INTELSPORT – “intelligence sport”, có nghĩa là cửa hàng bán đồ thể thao thông minh.

Chất lượng sản phẩm:

Intelsport luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, chính hãng nói không với hàng Fake. Sản phẩm được lấy từ những thương hiệu nổi tiếng như nike, adidas,… Muốn chứng minh với người dùng rằng chúng tôi tập trung vào chất lượng hơn số lượng.

Các dòng sản phẩm chính của cửa hàng
Tên sản phẩm Sản phẩm

Áo polo nam

Áo lót thể thao

Áo khoác dù

Áo khoác thể thao

Quần bơi

Giày thể thao

Áo thun thể thao

Giai đoạn vòng đời của sản phẩm

Sản phẩm đang ở trong giai đoạn mới ra mắt, giai đoạn giới thiệu sản phẩm. Mục tiêu chính của công ty giúp cho sản phẩm được biết đến nhiều nhất. Cho nên khoảng chi phí dành cho việc marketing lớn hơn so với doanh thu khách hàng.

Công ty thực hiện chiến lược định giá xâm nhập thị trường với mức giá thấp để tham gia thị trường một cách nhanh chóng vì đây là sản phẩm mới.

Công ty có thể thực hiện thêm chiến lược định giá sản phẩm theo gói sản phẩm: Giảm giá bán đối với khách hàng mua thêm các sản phẩm cùng loại trong dòng sản phẩm, hoặc giảm giá khi mua combo sản phẩm.
VD: khi mua combo quần short thể thao + áo polo + giày chạy bộ có giá tốt hơn khi mua sản phẩm riêng lẻ.

Công ty có thể khuyến khích tăng trưởng bằng hàng loạt những đợt giảm giá có kế hoạch.

2.2.2.2 Chiến lược về giá

Phân phối trực tiếp tại cửa hàng theo hình thức (B2C), phân phối trực tiếp tại chuỗi cửa hàng bán lẻ trên các thành phố lớn như TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, Vũng Tàu nơi tập trung nhiều dân cư và có thu nhập phân phối ổn định.

Với đội ngũ nhân lực xuất phát từ lập trình viên có niềm đam mê thể thao,tập trung xây dựng hệ thống phần mềm hiện đại để quản lý các kênh phân phối hiệu quả, quy trình xử lý đơn hàng nhanh chóng.

Ngoài ra, người tiêu dùng có thể thông qua đặt hàng và mua hàng thông hình trực tuyến tại website: Intelsport.top, Fanpage, Tiktok, Twitter, Instagram…

2.2.2.3 Chiến lược phân phối

Phân phối trực tiếp tại cửa hàng theo hình thức (B2C ), phân phối trực tiếp tại chuỗi cửa hàng bán lẻ trên các thành phố lớn như TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, Vũng Tàu nơi tập trung nhiều dân cư và có thu nhập phân phối ổn định.

Với đội ngũ nhân lực xuất phát từ lập trình viên có niềm đam mê thể thao,tập trung xây dựng hệ thống phần mềm hiện đại để quản lý các kênh phân phối hiệu quả, quy trình xử lý đơn hàng nhanh chóng.

Ngoài ra, người tiêu dùng có thể thông qua đặt hàng và mua hàng thông hình trực tuyến tại website: Intelsport.top, Fanpage, Tiktok, Twitter, Instagram…

2.2.2.4 Chiến lược xúc tiến bán hàng

a) Quảng cáo
Đưa slogan “nhiệt tâm – chất lượng – nhanh chóng” vào trong tất cả các hoạt

động truyền thông nói chung và quảng cáo nói riêng. Truyền đi thông điệp với mọi người rằng “Sản phẩm của chúng tôi đặt chất lượng lên hàng đầu, sự nhiệt tâm chân thành của nhân viên là yếu tố cốt lõi phục vụ khách hàng, nhanh chóng trong khâu vận chuyển và đặt hàng”.

– Hình thức quảng cáo:

+ Sử dụng các cộng internet marketing phổ biến hiện nay như SEO, Google ads, Tiktok ads, Facebook ads, email marketing để quảng bá thương hiệu đến khách hàng . Website intelsport.top là trung tâm để thực hiện chiến dịch marketing tích hợp trên nhiều phương tiện như vậy.

+ Phối hợp với báo chí như một hình thức quảng bá cho cửa hàng nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Sử dụng các trang báo thể thao bongdaplus.vn, bongda24h.vn,… nhắm vào đối tượng khách hàng đam mê thể thao.

+ Kết hợp với các KOLs nổi tiếng về review sản phẩm chuyên về đồ thể thao hiện nay như Thy Freestyle football, Đỗ Kim Phúc để làm đại diện cho thương hiệu dòng sản phẩm chính hãng của shop.

b) PR – Quan hệ công chúng:
Là sản phẩm gắn liền với thể thao, sức khỏe. Công ty sẽ tổ chức tài trợ cho các

sự kiện, giải đấu bóng đá phong trào trong trong khu vực, hoặc các hoạt động thể thao cầu lông, bóng rổ,… để tạo sự kết nối với cộng đồng.

Trao học bổng khuyến khích cho những học sinh, sinh viên có niềm đam mê thể thao nhưng hoàn cảnh khó khăn

Truyền thông tại địa điểm bán hàng

Tại các hệ thống bán lẻ: Trang trí với tông màu thương hiệu xanh lam độc đáo, gắn các banner tại cửa hàng để khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu.

Nhân viên bán hàng tại cửa hàng luôn mặc trang phục với màu chủ đạo của công ty, gia tăng sự đồng bộ và chuyên nghiệp của sản phẩm.

Liên tục chiếu LCD các video quảng bá về sản phẩm.

Khuyến mại, khuyến mãi

Khuyến mại: Thường xuyên có các chương trình khuyến mại như 1 đôi giày tặng 2 vớ xịn kèm, Mua sản phẩm trên 2.000.000đ freeship và tặng kèm 1 sản phẩm 100k. Tạo các mini game khi có các sự kiện thể thao lớn như world cup, các giải đấu Olympic đoán người chiến thắng và tặng áo, quần. Dùng thử sản phẩm, giảm giá sản phẩm vào các đợt 11/11, black Friday.

Khuyễn mãi: Khách hàng sau khi mua sản phẩm tại shop, được tích lũy điểm thưởng khi đủ số điểm thưởng có thể được quy đổi thành một sản phẩm khác

2.2.3 Yếu tố quyết định mua hàng (Unipoint sell)

Chất lượng sản phẩm tốt, chính hãng, dòng sản phẩm nhập khẩu từ những thương hiệu lớn như nike, adidas, những giá cả lại hợp lý. Nhân viên hỗ trợ nhiệt tĩnh, trẻ năng động am hiểu thể thao, thấu hiểu nổi đau khách hàng từ đó tư vấn phù hợp là yếu tố (unipoint sell ) giúp khách hàng mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH INTERNET MARKETING

3.1 SEO onpage/offpage 3.1.1 SEO onpage

3.1.1.1 Nghiên cứu từ khóa

– Từ khóa chính Áo Polo Nam hàng hiệu và các từ khóa phụ

– Từ khóa chính áo polo nữ form rộng có cổ

– Từ khóa chính quần short thể thao nữ nike

– Từ khóa chính quần áo lót thể thao nam

– Từ khóa chính áo lót thể thao nam

– Từ khóa chính áo thun nam

– Từ khóa chính giày adidas

– Từ khóa chính Balo

– Từ khóa chính quần jean nữ

– Từ khóa chính váy trắng

– Từ khóa chính quần lót thể thao

– Từ khóa chính áo khoác thể thao

– Từ khóa chính áo bra thể thao.

3.1.1.2 SEO on-page

a) Thiết lập bảo mật SSL cho trang web

b) Index website cho Google
Các page đã được index với Google search console

c) Cài đặt Google Search Console và Google Analytics Đã cài đặt website với Google Search Console

Đã cài đặt website với Google Analytics

d) Tốc độ tải trang
Đo tốc độ ở trang gtmetrix: Đạt 93% Performance (hiệu suất )

Đo tốc độ ở trang Pagespeed.web.dev Về phần máy tính

Về responsive thiết bị di động

e) Phần header và footer
Phần header có đầy đủ navbar, danh mục sản phẩm, có trang giới thiệu, liên hệ

Phần Footer có mô tả thông tin về cửa hàng, đăng ký DMCA, các đường link chính sách bảo mật, bảo hành, vận chuyển, mua hàng, Có liên kết mạng xã hội.

f) Thiết lập sitemap
Đã thiết lập sitemap và đã index sitemap với Google search console

g) Yếu tố viết bài chuẩn SEO

Các bước tối ưu thẻ.

Tối ưu thẻ h1: Thẻ H1 chứa từ khóa chính (áo polo nam hàng hiệu )

Thẻ H2 chứa từ khóa chính

URL chứa từ khóa:

Mật độ từ khóa 0.5 – 2.5% trên tổng số từ

Thẻ ALT hình ảnh có chứa từ khóa

Độ dài bài viết khoảng 800 từ trở lên

Mỗi đoạn văn tối đa 4 dòng (trong bài mỗi đoạn văn em chỉ 3 dòng tối đa ) Có chứa liên kết nọi bộ trong bài viết

Thẻ tiêu đề và mô tả chứa từ khóa

Có mục lục bố cục rõ ràng

Hình ảnh đã chỉnh sửa bằng canva

Cuối cùng tiến hành đăng bài sản phẩm

Link bài viết sau khi đăng bài:

https://intelsport.top/top-3-ao-polo-nam-hang-hieu-cam-ket-chat-luong/

=> Hiện có 4 bài viết đạt điểm SEO onpage > 75 (trên tổng số 8 bài viết) do plugin Rank Math Seo đánh giá gồm:

https://intelsport.top/quan-short-the-thao-nam-adidas-chinh-hang-duoi-800k/ https://intelsport.top/top-3-ao-polo-nam-hang-hieu-cam-ket-chat-luong/ https://intelsport.top/review-ve-giay-chay-bo-adidas-adizero-aostron-10/ https://intelsport.top/top-5-mau-giay-adidas-2022-danh-cho-ban/

3.1.1.3 Kiểm tra lại các tiêu chí SEO On-page

Sử dụng công cụ seositecheckup để kiểm tra trang web:

a) Tổng quan
Thông qua đánh giá của SEO Site Checkup thì có thể thấp website chưa

được tối ưu tốt với chỉ 69/100 điểm. Hiện tại, website có khoảng 54 mục đã được tối ưu tốt – màu xanh, 2 mục cần cải thiện – màu vàng và khoảng 16 mục có vấn đề hay sai sót – màu đỏ.

Trang web này đang sử dụng các tệp JavaScript không được nén, thu gọn.

Trang web này chứa các URL không thân thiện với SEO!

Trang web này không chứa tiêu đề H1! Tiêu đề H1 giúp chỉ ra các chủ đề quan trọng của trang của bạn cho các công cụ tìm kiếm. Mặc dù ít quan trọng hơn các tiêu đề và mô tả meta tốt, các tiêu đề H1 vẫn có thể giúp xác định chủ đề trang của bạn cho các công cụ tìm kiếm.

Các từ khóa phổ biến nhất của trang web này không được phân phối trên các thẻ HTML quan trọng! Các từ khóa chính sẽ xuất hiện trong thẻ tiêu đề, mô tả meta và thẻ tiêu đề để giúp Công cụ Tìm kiếm xác định đúng chủ đề của trang web này.

Trang web này không sử dụng trang lỗi 404 tùy chỉnh! Các trang lỗi 404 mặc định dẫn đến trải nghiệm kém – nó có thể khiến người dùng nhầm tưởng rằng toàn bộ trang web bị hỏng hoặc bị hỏng, làm tăng đáng kể khả năng họ rời khỏi trang web hoàn toàn và trông không chuyên nghiệp. Chúng tôi khuyên bạn nên có trang lỗi 404 tùy chỉnh để cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web bằng cách cho người dùng biết rằng chỉ một trang cụ thể bị thiếu/hỏng (chứ không phải toàn bộ trang web), cung cấp cho họ các liên kết hữu ích, cơ hội báo cáo lỗi và có khả năng theo dõi nguồn gốc của các liên kết bị hỏng.

Trang web này đang sử dụng tài nguyên chặn hiển thị! Việc loại bỏ các tài nguyên chặn hiển thị có thể giúp trang web này tải nhanh hơn đáng kể và sẽ cải thiện trải nghiệm trang web cho khách truy cập của bạn.

Trang web này không phục vụ hình ảnh ở định dạng hiện đại! Các định dạng hình ảnh như JPEG 2000, JPEG XR và WebP thường cung cấp khả năng nén tốt hơn PNG hoặc JPEG, nghĩa là tải xuống nhanh hơn và tiêu thụ ít dữ liệu hơn.

Kích thước HTML của trang web này là 46,2 Kb và lớn hơn kích thước trung bình là 33 Kb! Điều này có thể dẫn đến thời gian tải chậm hơn, mất khách truy cập và giảm doanh thu. Các bước tốt để giảm kích thước HTML bao gồm: sử dụng tính năng nén HTML, bố cục CSS, biểu định kiểu bên ngoài và di chuyển javascript sang tệp bên ngoài.

Trang web này đang sử dụng thẻ “img” với thuộc tính “alt” trống hoặc bị thiếu!

Mô hình Đối tượng Tài liệu (DOM) của trang web này có 5.197 nút, lớn hơn giá trị khuyến nghị là 1.500 nút! Kích thước DOM lớn ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất trang web và tăng thời gian tải trang.

Không phải tất cả các hình ảnh trong trang web này đều có kích thước phù hợp! Trang web này đang cung cấp hình ảnh lớn hơn mức cần thiết đối với kích thước khung nhìn của người dùng.

Trang web này không sử dụng tiêu đề Strict-Transport-Security! Đây là một tiêu đề bảo mật được tạo ra như một cách để buộc trình duyệt sử dụng các kết nối an toàn khi một trang web đang chạy qua HTTPS.

Trang web này đang sử dụng các kiểu CSS nội tuyến!

Yêu cầu của tệp ads.txt có tiêu đề Loại nội dung không mong muốn: text/html; bộ ký tự = UTF-8. Để DSP và nhà quảng cáo có thể dễ dàng truy cập tài nguyên này, tiêu đề Kiểu nội dung của nó phải là văn bản/thuần túy hoặc văn bản/thuần túy; bộ ký tự = utf-8.

b) Chi tiết

Một số điểm tối ưu SEO phổ biến trên trang web.

Thẻ meta title đạt điểm tốt

Meta description đạt điểm 97%

Thẻ Meta Social Media đạt điểm tốt: 83%

Mật độ từ khóa phổ biến chưa được đạt tối ưu trên trang web.

Các thẻ tiêu đề chưa bổ phân bổ từ khóa một cách hợp lý.

File Robots.txt và sitemap đã được đánh giá tốt.

URL chưa thân thiện.
Hình ảnh có chứa alt văn bản thay thế chỉ mới đạt 71% chưa đạt yêu cầu. Hình ảnh chưa được tối ưu Responsive.

Tỉ lệ hình ảnh kích thước trên website đạt chuẩn Sử dụng nhiều inline Css.

Không có lỗi JavaScript nghiêm trọng nào trên trang web.

Trang web này không có bất kỳ cảnh báo hoặc lỗi nào do Bảng điều khiển Chrome DevTools phát hiện

Trang web có khai báo mã hóa ký tự

Trang web được kết nối thành công với phương tiện truyền thông xã hội bằng cách sử dụng Facebook và Twitter,…

Tối ưu về tốc độ

Kích thước của các thẻ HTML thì lớn hơn kích thước trung bình cho phép, dẫn đến việc load website chậm hơn bình thường.

DOM có hơn 5197 nodes, lớn hơn giá trị yêu cầu là 1500 nodes, ảnh hưởng đến khả năng load trang.

Một số điểm tối ưu như:
Nén HTML/GZipTest
Tốc độ load trang.
Thực thi thời gian mã Javascript

Trang web đang sử dụng cơ chế lưu trữ. Bộ nhớ đệm giúp tăng tốc thời gian tải trang cũng như giảm tải cho máy chủ.

Trang web này không bao gồm các đối tượng zash (một công nghệ lỗi thời đôi khi được sử dụng để cung cấp nội dung đa phương tiện phong phú).

Nội dung flash không hoạt động tốt trên thiết bị di động và trình thu thập thông tin khó diễn giải

Trang web này không phục vụ tất cả các tài nguyên (hình ảnh, javascript và css) từ CDN!

Trang web chưa sử dụng các hình ảnh hiện đại định dạng format như JPEG 200, JPEG XR, và WebP mà sử dụng PNG nhiều nên chưa đạt điểm.

Trang web không sử dụng hình ảnh có siêu dữ liệu lớn

Trang đang sử dụng tiêu đề bộ đệm cho hình ảnh và trình duyệt sẽ hiển thị những hình ảnh này từ bộ đệm.

Bộ nhớ đệm Javascript, CSS đạt 98%
Các file Javascript chưa được nén tối ưu, chỉ đạt 93%

Thẻ CSS đã được tối giản.

Chưa sử dụng tài nguyên chặn hiển thị (chỉ đạt 29% ).

Trang web này không sử dụng các bảng lồng nhau. Điều này giúp tăng tốc thời gian tải trang và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. (đạt 99% )

Trang web này không sử dụng khung đạt 100%. Trang web có khai báo thẻ <!DOCTYPE html>

Có URL điều hướng đạt 96%
Thời lượng Vẽ nội dung lớn nhất của trang web này là 2,1 giây. Đạt yêu cầu.

Điểm Server và bảo mật đạt 97 gồm: Chuẩn hóa URL đạt 92%
Kiểm tra SSL và https: đạt 100%.

Kiểm tra nội dung hỗn hợp (HTTP qua HTTPS) đạt 100%.
Trang web này đang sử dụng giao thức HTTP/2 protocol đạt 92%. Chưa đạt về HSTS Test.
Đạt Kiểm tra duyệt web an toàn 100%
Đạt Kiểm tra chữ ký máy chủ 88%
Đat Kiểm tra duyệt thư mục 100%.
Kiểm tra liên kết chéo không an toàn đạt 59%

Kiểm Tính khả dụng trên mobile

Có thẻ meta viewport đạt 94%.
Đáp ứng truy vấn phương tiện đạt 99%.

Nâng cao SEO

Trang web đang sử dụng dữ liệu có cấu trúc

Kiểm tra trang lỗi 404 tùy chỉnh chưa đạt

Trang web này không sử dụng thẻ meta ngăn lập chỉ mục. Điều này có nghĩa là nó có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm.

Có sử dụng thẻ Canonical đạt 95%

Trang web này không sử dụng thẻ làm mới meta

Chưa đạt Xác thực Ads.txt

3.1.2 SEO offpage

3.1.2.1 SEO offpage các website vệ tinh

Các website vệ tinh đã triển khai đi (8 site vệ tinh, 1 forum).

Link Google sheet các site vệ tinh đã đi backlink.

https://docs.Google.com/spreadsheets/d/1F9YCXkCEBL1Pzp0Aoo3fOVCSNx 2BII_rvD3T7HCp6aY/edit?usp=sharing

3.1.2.2 SEO Offpage trên các nền tảng mạng xã hội

Các mạng xã hội entity đã đi (12 mạng xã hội ).

Link các mạng xã hội cần đi

https://docs.Google.com/spreadsheets/d/1CHyyCz9cJ0jJu6jgcpR-Be9XA- gx2VxgzFg3pHRxflw/edit?usp=sharing

3.2 Chiến dịch quảng cáo bằng Google Ads
3.2.1 Chiến dịch quảng cáo trên mạng tìm kiếm

3.2.1.1 Các bước thực hiện một chiến dịch quảng cáo trên mạng tìm kiếm

B1: Tạo chiến dịch mới và chọn chế độ chuyên gia

B2: Chọn mục tiêu doanh số

B3: Chọn loại chiến dịch là tìm kiếm và bấm tiếp tục

B3: Đặt tên cho chiến dịch và chỉ chọn mạng tìm kiếm

B4: Chọn thời gian và vị trí muốn chạy

B5: Chọn thêm ngôn ngữ là tiếng anh

B6: Chọn thêm các phân khúc đối tượng

B7: Chọn ngân sách đấu thầu ngày và giá thầu (CPC ), sau đó bấm lưu và tiếp tục

B8: Nhập đối sánh cụm từ cho chiến dịch

Lưu và tiếp tục

B9: Chọn đặt tên cho đường dẫn

Đặt tên cho dòng tiêu đề và mô tả

Sau đó bấm lưu và tiếp tục

B10: Tiến hành thanh toán và đợi chiến dịch được duyệt

3.2.1.2 Kết quả của chiến dịch mạng tìm kiếm Google Ads:

a) Giới thiệu cơ bản, tổng quan về chiến dịch này:

 •   Chiến dịch được Setup chạy vào 2 ngày (21/11/2022 –22/11/2022).
 •   Thời gian chạy: Chạy xuyên suốt từ 8h sáng tới 23h tối.
 •   Địa điểm: Được xác định tại TPHCM, chỉ tiếp cận đối tượng đang sinh sống,
 •   Không tiếp cận các đối tượng quan tâm khu vực.
 •   Ngôn ngữ: Chỉ thiết lập ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh.
 •   Đối tượng nhắm đến: Sinh viên, người đi làm, nhân viên văn phòng, ngườidân có niềm đang mê với thể thao, chuyên quan tâm đến các sản phẩm thể

  thao

 •   Độ tuổi từ 18-50 tuổi.
 •   Mục tiêu của chiến dịch: Nhầm tăng lưu lượng truy cập cho website.
 •   Chiến lược giá thầu: Mức giá thầu đã đặt ra để đấu giá là 3.000đ.
 •   Tổng chi phí cho toàn bộ chiến dịch là: 68,200đ.

b) Kết quả của chiến dịch

Các chỉ số cơ bản

Tổng số lượt nhấp: 24, trong đó ngày 21/11 là 16 lượt nhấp và 22/11là 8 lượt nhấp. Đây là chỉ số cho biết lượng người nhấp vào quảng cáo Google Ads. Số click trên cho thấy mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với người xem là tương đối tốt.

Tổng số lượt hiển thị: 272 trong đó ngày 21/11 là 217 và ngày 22/11 là 55. Đây là chỉ số cho biết tần suất quảng cáo được hiển thị. Hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên mạng Google.

CPC trung bình cho mỗi lượt nhấp: 2.840 VNĐ là số tiền trung bình thực tế phải trả cho mỗi nhấp chuột.

Tổng số chi phí chiến dịch: 68,200đ.

Chỉ số trên các thiết bị:

– Lượt nhấp trên các thiết bị:

 •   Tổng số: 24 Lượt Nhấp
 •   Điện thoại di động: 24 Lượt Nhấp
 •   Máy tính: 0 Lượt Nhấp
 •   Máy tính bảng: 0 Lượt Nhấp- Số lượt hiển thị trên các thiết bị:
 •   Tổng số: 272 Lượt hiển thị
 •   Điện thoại di động: 263 Lượt hiển thị
 •   Máy tính: 8 Lượt hiển thị
 •   Máy tính bảng: 1 Lượt hiển thị- CTR:
 •   Tổng số: 8,82%
 •   Điện thoại di động: 9,13%
 •   Máy tính: 0%
 •   Máy tính bảng: 0%- CTR Trung bình:
 •   Tổng số: 2,841đ
 •   Điện thoại di động: 2,841đ
 •   Máy tính: 0đ
 •   Máy tính bảng: 0đ- Chi phí:
 •   Tổng số: 68,189đ
 •   Điện thoại di động: 68,189đ
 •   Máy tính: 0đ
 •   Máy tính bảng: 0đQua các số liệu trên ta có thể thấy đối tượng nhấp chuột trên thiết bị di động là nhiều nhất, không có lượt nhấp trên laptop và không có lượt nhấp nào trên máy tính bảng, cho thấy đa phần các đối tượng khách hàng hiện nay đều sử dụng thiết bị điện thoại di động là chủ yếu vì vậy kéo theo số lượt hiển thị trên thiết bị động cũng cao nhất.

Cùng với đó tần suất xuất hiện quảng cáo trên điện thoại di động cũng hiệu quả nhất. Và tỉ lệ chuyển đổi của chiến dịch này là 8,22%.

Thống kê nhân khẩu học (Độ tuổi, giới tính, thu nhập hộ gia đình ). Độ tuổi:

 •   18 – 24 tuổi: 9 lượt nhấp – 71 lượt hiển thị
 •   25 – 34 tuổi: 5 lượt nhấp – 79 lượt hiển thị
 •   35 – 44 tuổi: 35 lượt nhấp – 44 lượt hiển thị
 •   45 – 54 tuổi: 1 lượt nhấp – 9 lượt hiển thị
 •   55 – 64 tuổi: 0 lượt nhấp – 1 lượt hiển thị
 •   65 tuổi trở lên: 0 lượt nhấp – 1 lượt hiển thị
 •   Và 5 lượt nhấp và 76 lượt hiển thị không được xác địnhGiới tính:
 •   Nữ: 5 lượt nhấp – 59 lượt hiển thị
 •   Nam: 14 lượt nhấp – 137 lượt hiển thị
 •   Không xác đinh: 5 lượt nhấp và 76 lượt hiển thị

Thu nhập hộ gia đình:

 •   10% thu nhập hàng đầu: 7 lượt nhấp – 53 lượt hiển thị
 •   11 – 20%: 4 lượt nhấp – 21 lượt hiển thị
 •   21 – 30%: 2 lượt nhấp – 20 lượt hiển thị
 •   31 – 40%: 0 lượt nhấp – 16 lượt hiển thị
 •   41 – 50%: 1 lượt nhấp – 15 lượt hiển thị
 •   50% thu nhập thấp nhất: 4 lượt nhấp – 52 lượt hiển thị
 •   Không xác định: 6 lượt nhấp – 95 lượt hiển thịQua các số liệu thống kê trên về lượt nhấp và lượt tìm kiếm thì có thể cho thấy độ tuổi đã được tiếp cận nhiều nhất rơi từ 25 – 34 với độ tuổi này nhu cầu về sức khỏe có và họ có nhu cầu để mua đồ thể thao chăm sóc cho bản thân mình, Thu nhập hộ gia định rơi vào nhóm không xác định chiếm tỉ lệ cao và top nhóm có 10% thu nhập hàng đâu , đa phần là giới tính nam chiếm tỉ lệ cao. Các số liệu trên đã cho thấy chiến dịch đã tương đối thành công nhấm đúng đối tượng là những người có thu nhập tốt đang tìm kiếm những sản phẩm chất lượng chính hãng, cũng như thu nhập giới tính và độ tuổi của khách hàng.

  3.2.2 Chiến dịch quảng cáo trên mạng hiển thị

  3.2.2.1 Tạo chiến dịch quảng cáo trên mạng hiển thị

  B1: Đăng nhập tài khoản và tạo chiến dịch

B2: Chọn mục tiêu doanh số và chiến dịch hiển thị

B3: Nhập địa chỉ URL cuối và đặt tên cho chiến dịch sau đó bấm tiếp tục

B4: Chọn vị trí là Hồ Chí Minh

B5: Ở mục đặt giá thầu, chọn tối đa hóa chuyển đổi

B6: Chọn ngân sách trung bình ngày cho chiến dịch là 40k

B7: Chọn thời gian quảng cáo

B8: Nhắm mục tiêu
Phân khúc đối tượng
Nhắm mục tiêu, phân khúc đối tượng. Theo chủ đề chung sở thích

Tắt nhắm mục tiêu được tối ưu hóa.

Thêm tiêu chí nhân khẩu học.

Chọn thêm tiêu chí từ khóa liên quan đến sản phẩm.

Theo chủ đề tìm kiếm.

Có thể chọn thêm chủ đề trên trang web,… để hiển thị.

Chọn URL cuối cùng, tên doanh nghiệp, nhập tiêu đề và mô tả phù hợp.

Chọn tiêu đề dài, và tiêu ngắn phù hợp với nội dung

Sau đó bắt đầu tạo chiến dịch

Chiến dịch Google hiển thị được tạo thành công và đang chờ xét duyệt

3.3 Quảng bá Website trên mạng xã hội (Facebook Marketing) 3.3.1 Tích hợp mạng xã hội Facebook vào website.

Các bước tích hợp Fanpage vào footer website. B1: Chọn địa chỉ URL Fanpage:

B2: Vào plugin Fanpage Facebook

B3: Dán đường link URL Fanpage và tiến hành điều chỉnh thông số cho phù hợp

B5: Get code

Đặt code javascript SDK vào ngay sau thẻ body tag

Đặt thẻ muốn hiển thị Fanpage vào phần widget footer của mình

3.3.2 Xây dựng Fanpage

Các bước tạo một Fanpage
B1: Vào Facebook và chọn mục pages

B2: Chọn create new page

B3: Điền thông tin cho Fanpage

B4: Hoàn thành các setup cài đặt cơ bản

Đường dẫn Fanpage sau khi đã được tạo: https://www.Facebook.com/shopintelsport

Thông tin Fanpage sau khi đã được tạo thành công

3.3.3 Quản lý và phát triển Fanpage

3.3.3.1 Tăng lượt like Fanpage bằng cách mời bạn bè like Fanpage

Chọn Nút 3 chấm bên phải Fanpage

Chọn mục invite friend

Chọn những người bạn muốn mời like Fanpage và nhấn nút send invites

3.3.3.2 Xây dựng bài viết

Các bài viết trên Fanpage

Bài viết 1: https://www.Facebook.com/photo?fbid=109327852006396&set=a.108999478705900

Bài viết 2: https://www.Facebook.com/photo/?fbid=112045178401330

Bài viết 3: https://www.Facebook.com/photo?fbid=114082381530943

Bài viết 4: https://www.Facebook.com/photo/?fbid=114094858196362

Thống kê các bài Post trên Fanpage Facebook

3.3.3.3 Sử dụng Facebook ads để quảng cáo cho Fanpage và website

Các bước tạo chiến dịch quảng cáo.

B1: Vào Facebook ads manager

Bước 2: Chọn Create và chọn Engagement và tiếp tục

Bước 3: Đặt tên tiến dịch và chọn Next

Bước 4: Chọn tên Ad Set (Tên nhóm quảng cáo ) – Đặt tên giống tên chiến dịch dễ quản lý.

Bước 5: Chọn trang chạy quảng cáo (Intelsport – Cửa hàng đồ thể thao ) và tiến hành setup các bước cơ bản, nhắm đối tượng

Chọn ngân sách là 50k/ngày

Chọn đối tượng là ở khu vực Hồ Chí Minh Và chọn tuổi là 18 – 50

Nhắm sở thích của các đối tượng chạy

Vị trí xuất hiện quảng cáo: Chọn manual placements (thủ công )

Click chỉ chọn Flatforms là Facebook và chỉ chọn new Feed và chọn Next

Chọn bài viết đã có sẵn

Bước 6: Tiến hành publish quảng cáo Facebook và chờ xét duyệt

Đã tạo thành công một chiến dịch quản cáo Facebook (tin nhắn)

3.3.4 Triển khai chiến dịch Facebook Ads

3.3.4.1 Chiến dịch 1: Tương tác Ads – 28/11/2022 (Quảng cáo Facebook tương tác).

Mục tiêu chiến dịch: Tương tác bài viết. Target:
Ngân sách hàng ngày: 50.000 đồng/ ngày Lịch chạy

Ngày bắt đầu: 28/11/2022

Ngày kết thúc: 29/11/2022

Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh

Độ Tuổi: 18 – 50

Sở thích: Quần short (quần áo), Thể thao (thể thao), Bóng đá (thể thao), Đồ thể thao (đồ năng động).

Giới tính: Nam và Nữ
Nền tảng quảng cáo: Facebook
Vị trí quảng cáo: Bảng tin, Fanpage, Messger (Bảng tin Facebook, Facebook Marketplace, Kết quả tìm kiếm)
Kết quả chiến dịch:

Hình ảnh tổng quan kết quả chiến dịch.

Nhân khẩu học (Từ 18 – 24 chiếm đa số, tiếp theo là từ 35 – 44 )

Chi tiết các chỉ số khác:

– Tổng ngân sách quảng cáo chạy: 25.910đ – Reach (Người tiếp cận): 4190
– Impression (Lượt hiển thị): 5328
– Click (Số lần nhấp): 43

– CTR (Tỷ lệ nhấp vào liên kết): 0,81%
– CTR (All): 15,29%
– CPM: 19.097 đồng
– CPC (Chi phí trên mỗi lần click vào liên kết): 25.438đ – CPC (All): 2.366đ

– Số trung bình mỗi người nhìn thấy quảng cáo (Frequency ): 1.07

3.3.4.2 Chiến dịch 2: Chiến dịch Ads Mess – 28/11/2022 (Quảng cáo tin nhắn)

Mục tiêu chiến dịch: Quảng cáo tin nhắn (cuộc trò chuyện ). Target:
Ngân sách hàng ngày: 50.000 đồng/ ngày

Lịch chạy

Ngày bắt đầu: 28/11/2022

Ngày kết thúc: 29/11/2022

Đối tượng:

Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh

Độ Tuổi: 18 – 50

Sở thích: Thể thao (thể thao), Chạy (thể thao), Bóng đá (thể thao), Trang phục thể thao (đồ thể thao).

Ngôn ngữ: Việt Nam, English
Giới tính: Cả Nam và Nữ.
Nền tảng quảng cáo: Facebook
Vị trí quảng cáo: Quảng cáo trên bảng tin Facebook (Feeds ). Kết quả quảng cáo:

Chi tiết các chỉ số khác:

– Tổng ngân sách quảng cáo chạy: 75.841đ – Reach (Người tiếp cận): 851
– Impression (Lượt hiển thị): 1034
– Click (Số lần nhấp): 35

– CPC (Chi phí trên mỗi lần click vào liên kết): 18.960đ – CTR (Tỷ lệ nhấp vào liên kết): 4
– CTR (All): 0.39%
– CPM: 73,347đ

– CPC (All – số tiền trung bình cho mỗi lượt click ): 2.167

– Số trung bình mỗi người nhìn thấy quảng cáo (Frequency ): 1.22

3.4 Email Marketing

3.4.1 Các phương pháp thu thập email data

Tạo form đăng ký nhận tin trên website

Email từ các khách hàng đăng ký trên website Tổ chức khuyến mãi giảm giá
Tổ chức sự kiện
Nhà cung cấp

Mua data từ group Facebook, tìm kiếm từ Google

3.4.2 Triển khai chiến dịch Email marketing

3.4.2.1 Các bước triển khai chiến dịch Email marketing

Phần 1: Import danh sách email từ danh sách lớp.
B1: Tạo danh sách email của lớp và tải file mail thành file .csv

B2: Import File từ danh sách .csv lên mailchimp

B3: Kiểm tra danh sách email sau khi đã import

Phần 2: Tạo Teamplate Landing page.

Bước 1: Tạo Vào chiến dịch và tạo landing page

B2: Chọn teamplate để tiến hành design

Design sao cho phù hợp với nội dung cần marketing.

Publish template đó.

Phần 3: Tiến hành các bước gửi Mail bằng Mailchimp.

B1: Tạo một chiến dịch Internet marketing mới.

B2: Chọn những teamplate đã được lưu, và import vào chiến dịch

Chọn Continue
B3: Chỉnh sửa thông tin tiêu đề, người nhận, người gửi

Chỉnh sửa tiêu đề cho phù hợp

Bước 4: Tiến hành gửi mail

Bước 5: Ra ngoài ra tiến hành xem kết quả báo cáo sau khi đã gửi thành công

Thư đã được gửi thành công

3.4.2.2 Thống kê kết quả triển khai email marketing.

Báo cáo đến ngày 5/12/2022.
Tỉ lệ phân phối email thành công: 90.2% Tổng số lượt mở mail là 17.
Tỉ lệ nhấp vào link trên mỗi lượt mở là 6.3% Tổng lượt click là 1.

CHƯƠNG 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN (SỬ DỰNG CÔNG CỤ GOOGLE SEARCH CONSOLE, GOOGLE ANALYTICS, SPINEDITOR)

4.1 Sử dụng công cụ Google Analytics: 4.1.1 Thời gian thực:

Cho biết tình hình hiện tại website có bao nhiêu người truy cập.

4.1.2 Đối tượng:

Nhằm biết được lưu lượng truy cập trong thời gian nhất định. Báo cáo chi tiết các hành vi của người dùng truy cập vào website.

Thông qua báo cáo này, giúp cho việc xác định chân dung khách hàng chính xác hơn và setup quảng cáo hiệu quả hơn.

4.1.2.1 Tổng quan:

Từ ngày 1/11/2022 đến ngày 2/12/2022.

Số người dùng là 56, trong đó có 56 người dùng mới, 167 phiên, Tổng số lượt xem trang đạt 1.349, số trang trên 1 phiên là 8,08. Thời gian trung bình mỗi phiên là 10p38s, Tỷ lệ thoát đạt 39.52%.

4.1.2.2 Nhân khẩu học:

a) Độ tuổi
Cho biết độ tuổi truy cập website cụ thể là bao nhiêu.

Tuổi truy cập chiếm nhiều trên website từ 18 – 34 tuổi.

b) Giới tính
Giới tính nam hay nữ và giới tính nào phổ biến ở website.

Giởi tính Nam chiếm 54,15% và nữ chiếm 25.85%

4.1.2.3 Sở thích

Nhằm giúp biết được sở thích khách hàng quan tâm đến những vấn đề, lĩnh vực nào. Ví dụ: mua sắm, giải, trí, sức khỏe, thể thao, các môn thể thao cá nhân, chạy & đi bộ, xe đạp, du lịch,…

4.1.2.4 Địa lý:

Qua số liệu có thể dự đoán được trị trường của website đến từ Việt Nam. Với 28 người dùng trong tổng 38 người của cả vị trí địa lý chiến dịch. Số phiên 44. Tỉ lệ thoát ở mức vừa phải: 59,09%

4.1.2.5 Hành vi:

Khách truy cập mới so với truy cập cũ

Kiểm tra đo lường tần suất người dùng cũ quay lại website bao nhiều lần. Từ đó cải thiện nội dung website phù hợp với người dùng.

Qua công cụ cho thấy số người truy cập mới là 56 chiếm tỉ lệ 84,85%. Số người quay trở lại là 10 người chiếm tỉ lệ là 15,15%.

4.1.2.6 Công nghệ:

(Trình duyệt và hệ điều hành):

Đa số truy cập đến từ Chrome với 41 người dùng ( chiểm 73.21% ) và tỉ lệ thoát ở mức vừa phải 36,18%. Số truy cập đến từ safari và các browser (trình duyệt ) khác chiếm tỉ lệ thấp và tỉ lệ thoát cao giao động từ 50 – 100%.

4.1.2.7 Thiết bị di động:

Đa số thiết bị người dùng là điện thoại di động: 26 người dùng Máy tính bàn (desktop : 29 người ), Tablet (1 người ) (trong tổng 56 người dùng cả chiến dịch).

4.1.3 Thu nạp

4.1.3.1 Tổng quan

Các luồng truy cập chính Paid Search, Direct, Social chiếm tỷ lệ cao.

4.1.3.2 Tất cả lưu lượng truy cập

a) Kênh

 •   Đây là phần thống kê xem người truy cập đến từ những kênh nào: tìm kiếm tự nhiên theo từ khóa (organic search), mạng xã hội (social), gõ trực tiếp địa chỉ website (direct), website khác dẫn link về (referral).
 •   Tổng số người truy cập là 56 người.
 •   Số lượng người truy cập bằng paid traffic là chiếm tỉ lệ cao nhất tổng số 26/56người, chiếm 41,27% đa số đều là những người dùng mới.
 •   Số lượng Phiên trung binh khá cho thấy mỗi phiên thời lượng tầm 8,08phút/phiên.
 •   Tỉ lệ thoát cũng nằm ở mức trung bình 39,52%.
 •   Tiếp theo vị trí thứ hai là trực tiếp với 18/56 người.
 •   Tiếp theo là lượt từ mạng xã hội với 12/56 người.Qua số liệu trên ta có thể thấy nổi bật nhất là Kết quả được tìm kiếm do quảng cáo paid traffic khá nhiều. Do website đang trong giai đoạn đầu và chưa có thương hiệu cần đẩy mạnh quảng cáo để được nhiều người biết đến.

b) Nguồn phương tiện

Cho biết chi tiết, cụ thể hơn về các nguồn truy cập vào website.

4.1.4 Xã hội:

4.1.4.1 Tổng quan:

Lượt truy cập cao từ trang Facebook đến Website

4.1.4.2 Giới thiệu mạng:

Số liệu cho thấy khách hàng truy cập từ kênh MXH là chủ yếu từ Facebook. Thống kê từ dữ liệu mạng cho biết chi tiết hơn về mạng xã hội.

4.1.4.3 Trang đích (Landing page):

URL được chia sẽ và mang lại số lượt truy cập trang nhiều nhất là URL của trang chủ có 262 lượt truy cập và 8.73 phiên làm việc, và trung bình mỗi phiên là 14:06 phút.

4.1.4.4 Luồng người dùng (Users Flow):

Trên mạng xã hội:

Luồng người dùng chủ yếu từ Facebook với 13 lượt Trên trình duyệt:
Luồng người dùng trên trình duyệt

Trình duyệt mà đối tượng truy cập là từ Chrome 38 lượt.

Trên thành phố

Hồ chí minh chiếm đa số: 28 lượt

Quốc gia:

Quốc gia đa phần là Việt Nam

4.1.5 Hành vi:

4.1.5.1 Tổng quan

Tổng số lượt xem trang: 1349
Số lượt xem trang duy nhất 627
Thời gian trung bình trên trang: 1p30s Tỷ lệ thoát: 39,52%

4.1.5.2 Nội dung trang web

Tất cả trang

=> Qua số liệu trên thì trang chủ mang về nhiều lượt xem nhất cho website và tỷ lệ thoát 30,19 % cho thấy trang này hoạt động ở mức ổn định

Báo cáo chi tiết về nội dung

=> Qua số liệu này cho thấy trang sản phẩm là trang nổi bật và hoạt động tốt nhất trong các trang về mặt nội dung ới 362 lượt xem trang, tỷ lệ thoát đạt 0,00%.

4.2 Sử dụng công cụ Google search console
– Tổng số lượt nhấp: thể hiện tổng số người nhấp vào website của chúng ta trên

trang kết quả tìm kiếm của Google.

– Còn theo định nghĩa của Google: Tổng số lần nhấp là số lần một người dùng nhấp vào trang web của bạn. Cách tính con số này có thể phụ thuộc vào loại kết quả tìm kiếm.

– CTR trung bình:

 •   CTR (Click Through Rate) trung bình là tỷ lệ trung bình khi người dùng nhìn thấy quảng cáo và nhấp vào quảng cáo đó trên tổng số lần hiển thị quảng cáo.
 •   Còn theo định nghĩa của Google: CTR trung bình là phần trăm số lần hiển thị dẫnđến nhấp chuột.

  4.2.1 Tổng quan

Hiện tại, website Intelsport đã có tổng cộng 7 lượt nhấp, 71 lần xuất hiện tỉ lệ nhấp đạt 9.9% và vị trí trung bình đạt 9.1 trong khoảng thòi gian trong 3 tháng trở lại đây

Tiếp theo, khi chúng ta kéo xuống dưới Google Search Console sẽ thống kê lượt nhấp theo các mục như: Cụm từ tìm kiếm, Trang, Quốc gia, Thiết bị, Hình thức xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, Ngày

4.2.2 Cụm từ tìm kiếm

Cụm từ tìm kiếm: intelsport, Áo polo world cup 2022, Giày adizero boston, áo polo world cup.

4.2.3 Các trang

Các trang tìm kiếm: https://intelsport.top/top-3-ao-polo-nam-hang-hieu-cam-ket-chat-luong/ https://intelsport.top/

https://intelsport.top/quan-short-the-thao-nam-adidas-chinh-hang-duoi-800k/ https://intelsport.top/review-ve-giay-chay-bo-adidas-adizero-aostron-10/ https://intelsport.top/top-5-mau-giay-adidas-2022-danh-cho-ban/ https://intelsport.top/lien-he/

https://intelsport.top/cua-hang/

https://intelsport.top/gioi-thieu/

https://intelsport.top/chinh-sach-bao-mat/

https://intelsport.top/chinh-sach-mua-hang/

Trong đó trang https://intelsport.top/top-3-ao-polo-nam-hang-hieu-cam-ket- chat-luong/

https://intelsport.top/

https://intelsport.top/quan-short-the-thao-nam-adidas-chinh-hang-duoi-800k/

Có lượt hiển thị tốt nhất và lượt click tốt nhất, cho thấy các trang này được tối ưu SEO, và có đầu tư vào bài viết.

4.2.4 Quốc gia

Quốc gia tìm kiếm chủ yếu ở Việt Nam: 7 click, trên 68 lần xuất hiện đạt CTR là 10,3%

4.2.5 Các thiết bị tìm kiếm

Để nắm rõ được thông số từ Google Search Console chúng ta có thể tải xuống file Excel để kiểm tra số liệu. Bằng cách chọn export Google Sheets.

Bảng thống kê Trang theo Tổng số lượt nhấp, Tổng số lượt hiển thị, CTR trung bình, Vị trí trung binh dựa vào các page.

Thông qua bảng trên ta có thể thấy:

 •   Trang có lượt nhấp cao nhất là https://intelsport.top/top-3-ao-polo-nam-hang- hieu-cam-ket-chat-luong với 4 lượt nhấp.
 •   Trang có lượt hiển thị nhất là https://intelsport.top với 31 lượt hiển thị
 •   Trang có CTR cao nhất là https://intelsport.top/top-3-ao-polo-nam-hang-hieu-cam-ket-chat-luong với 12.90%
 •   Trang có vị trí cao nhất là https://intelsport.top/quan-short-the-thao-nam-adidas-chinh-hang-duoi-800k với vị trí 2,33.

4.2.6 Các trang đã được index với Google Search Console

Số trang đã được lập chỉ mục là 11 và có 10 trang chưa được lập chỉ mục.

4.2.7 Sitemap của website

4.2.8 Link nội bộ và Backlink trỏ về

Hiện tổng cộng có 42 link nội bộ trong website

4.3 Kiểm tra thứ hạng từ khóa bằng công cụ spineditor

STT Từ khoá

Thứ Liên kết

hạng

1

quần short thể thao

nam adidas

https://intelsport.top/quan- short-the-thao-nam-adidas-chinh- hang-duoi-800k

2

Áo polo nam hàng hiệu

https://intelsport.top/top-3- ao-polo-nam-hang-hieu-cam-ket- chat-luong/ /

3

Adidas Adizero Bostron

10

https://intelsport.top/review- ve-giay-chay-bo-adidas-adizero- aostron-10/

4

giày adidas 2022

https://intelsport.top/top-5- mau-giay-adidas-2022-danh-cho- ban/

5 Áo thể — https://intelsport.top/cac- thao nữ đẹp mau-ao-khoac-the-thao-hang-hieu/

CHƯƠNG 5: BÀI HỌC KINH NGHIỆM 5.1 Nhận xét tổng quan

5.1.1 Thuận lợi

Được sự hướng dẫn của giảng viên có kinh nghiệm trong các dự án marketing thực tế (từ SEO, mạng xã hội, Google ads, … ).

Có nhiều công cụ SEO hỗ trợ trong quá trình làm và được cung cấp miễn phí từ thầy.

Sử dụng giao diện Flatsome miễn phí có các tính năng hỗ trợ mạnh trong việc xây dựng website giúp dễ dàng trong việc thiết kế bố cục. Đồng thời tốc độ tải trang ở Website được cải thiện nhanh hơn giúp cho việc tương tác được thuận tiện một cách nhanh chóng.

Sử dụng các hình ảnh sản phẩm theo chủ đề được tuyển chọn cho phù hợp với mục tiêu đề ra của cửa hàng giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo yêu cầu phù hợp với sở thích.

Nền tảng dịch vụ hosting hỗ trợ nhanh chóng nhiệt tình

5.1.2 Khó khăn

Giao diện chưa được mang tính thẩm mỹ cao.

Tốn kém chi phí để chạy quảng cáo, mua tên miền, hosting.

Trong việc tạo tài khoản thực thi các chiến dịch Google ads, Facebook ads.

Số lượng bài viết còn hạn chế.

Hình ảnh chưa được xuất sắc.

Kích thước hình ảnh chưa được tối ưu theo nền tảng xây dựng website.

Lượt truy cập website còn hạn chế.

Thời gian chưa được nhiều để xây dựng một chiến lượt Marketing tổng thể.

Chưa đủ thời gian để xây dựng kế hoạch cho website như lịch biên tập, lịch liên kết backlink,…

Chưa đủ thời gian để xây dựng một chiến dịch SEO tổng thể (từ mô hình link wheel, Pygramid để viết bài )

5.2 Kinh nghiệm và đề xuất hướng phát triển tương lai.

5.2.1 Kinh Nghiệm Rút Ra:

Cần đầu tư nghiên cứu kỹ bộ từ khóa để nhắm chính xác nhu cầu của khách hàng tránh trường hợp những từ khóa mà khách hàng không có nhu cầu tìm kiếm.

Cần nghiên cứu thêm cách thức tối ưu nhất tốc độ website để nâng cao chất lượng website.

Cải thiện thêm giao diện để đem lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho khách hàng.

Đầu tư thêm về hình ảnh sản phẩm như kích thước chuẩn, màu sắc, nội dung tiêu đề,…..

Đầu tư chất lượng nội dung cho bài viết chuẩn SEO trên website chính cùng các bài viết trên diễn đàn để có thể thu hút và giữ chân khách hàng tốt hơn.

Tăng cường thêm các website vệ tinh có backlink trỏ về website chính để tăng sức mạnh cho website.

Tăng cường xây dựng các liên kết nội bộ trong website sao cho tối ưu vừa giúp giữ khách hàng ở lại website lâu nhất vừa không ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ.

Hạn chế chia sẻ bài viết lên các diễn đàn không phù hợp dẫn đến vi phạm điều khoản của Google dẫn đến tình trạng bị hạn chế tương tác.

5.2.2 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả:

Đầu tư nghiên cứu sâu về từ khóa để nhắm chính xác nhu cầu của khách hàng về việc tìm kiếm.

Đầu tư thêm về hình ảnh cho từng sản phẩm trên website.

Đầu tư nội dung bài viết cho website thông qua việc tham khảo các bài viết hay phụ kiện, văn phòng phẩm, đồ trang trí,……..để giúp gia tăng khả năng sáng tạo vào các bài viết thu hút khách hàng chú ý và lựa chọn sản phẩm phù hợp trong cửa hàng.

Cải thiện thêm giao diện cho tối ưu nhất cho việc website thân thiện và gần gũi với khách hàng hơn.

Lên lịch biên tập nội dung bài viết, lịch biên tập bài cho các kênh trỏ backlink về website.

Phát triển thêm nội dung cho website về các nền tảng mạng xã hội như tiktok, Instagram,Youtube,….. giúp thu hút thêm nhiều khách hàng biết đến thương hiệu.

Bản quyền thuộc về: Nhóm các bạn sinh viên Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic có trong dự án Assignment nhập môn digital marketing (ASM mẫu)