Tôi là Nguyễn Trung Bá

Địa chỉ website của là: nguyentrungba.edu.vn

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên website, tôi thu thập thông tin được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và đồng thời là khu vực ip của người truy cập và chuỗi user agent của khách hàng trình duyệt web để giúp ghi nhận spam chứ không có bất kỳ mục đích nào kahcs
Mọt chuỗi giấu tên được tạo từ địa chỉ email của bạn ( còn có tên là hash ) nhiều khả năng được mang đến cho giải pháp gravatar để xem bạn có đang dùng nó hay không. Giải pháp bảo mật của dịch vụ gravatar có nơi này : https : //automattic . com/privacy/ . Kể từ khi chấp thuận phản hồi của bạn, ảnh bản tóm tắt tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên website , bạn nên tránh tải lên bức ảnh có thông tin vị trí được nhúng ( exif gps ) đi cùng. khách truy cập vào website có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ bức ảnh trên website.

cookies

Nếu bạn viết nhận xét trong website, bạn có khả năng cung cấp cần nhập tên, email khu vực website trong cookie. Các dữ liệu này nhằm giúp bạn không nhất thiết nhập dữ liệu nhiều lần khi viết nhận xét khác. cookie này sẽ được gìn giữ nguyên lành trong một năm.
Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ xây dựng một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt web cookie. Cookie này không gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt web.
Khi bạn đăng nhập, bọn tôi sẽ xây dựng vài ba cookie để lưu tin tức đăng nhập và quyết định hiển thị. Dữ liệu đăng nhập gần đây nhất lưu trong hai ngày, và chọn lựa hiển thị gần đây nhất lưu trong một năm . nếu bạn chọn ‘ nhớ tôi ‘ , tin tức đăng nhập sẽ được lưu trong vòng 2 tuần. nếu bạn thoát tài khoản, dữ liệu cookie đăng nhập sẽ bị xoá .
Nếu bạn sửa hoặc thông báo thông tin , một bản cookie thêm vào sẽ được lưu trong trình duyệt . cookie này không chứa dữ liệu riêng tư và chỉ gồm có id của thông tin bạn đã sửa. nó tự động hết hạn sau 1 ngày .

Thông tin nhúng từ website khác

Các bài ghi chép trên website này có khả năng gồm có thông tin được nhúng ( chẳng hạn : video, bức ảnh , thông tin, v. V. ). Thông tin được nhúng từ những website khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập website khác.
Các trang web này nhiều khả năng lấy thông tin về bạn, dùng cookie, nhúng các trình giám soát của bên thứ ba và giám soát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, gồm theo dõi tương tác của bạn với thông tin được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập khẩu vào website đó.

Tôi sẻ chia dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ ip của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn lưu lại bình luận, bình luận và siêu thông tin của chúng sẽ được không bỏ đi vô thời hạn. Chuyện này là để chúng tôi có khả năng tự động được gợi mở ra và chấp nhận bất cứ thảo luận nào thay vì giữ chúng trong vùng đợi kiểm tra và phê duyệt.
Đối với khách hàng giấy phép trên website của chúng tôi ( nếu có ) , chúng tôi cũng cá nhân mà họ cung cấp trong dữ liệu người dùng của họ. Mọi người dùng có khả năng xem, điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu riêng tư của họ bất cứ thời điểm nào ( loại trừ họ không thể thay đổi tên khách hàng của họ ) . quản trị viên trang web cũng có thể xem và điều chỉnh tin tức đó.

Các quyền nào của bạn với thông tin của mình

Nếu bạn có tài khoản trên website này hoặc đã lưu lại đánh giá , bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà bọn tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã bổ sung cho bọn tôi. Bạn cũng có khả năng đề nghị bọn tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà bọn tôi cất giữ về bạn. Điều này không gồm bất kỳ thông tin nào chúng tôi có trách nhiệm giữ cho các mục tiêu hành chính, nguyên tắc luật pháp hoặc bảo mật.

Những thông tin của bạn được gửi tới đâu

Các phản hồi của khách ( không phải là thành viên ) nhiều khả năng được điều tra dựa vào dịch vụ tự động ghi nhận spam.