Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 51 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Số điện thoại: 0906558006
Email: nguyenbamok@gmail.com