Category Archives: Marketing

Marketing là gì? Những kiến thức cơ bản cần biết?

Bài viết chia sẻ với Anh/Chị về marketing là gì? và những kiến thức cơ bản cần biết. Thông qua đó hỗ trợ giúp Anh/Chị hiểu và định hướng tham gia vào lĩnh vực marketing. 1. Marketing là gì? 1.1. Khái niệm cơ bản “Marketing là quá trình công ty tạo ra giá trị cho […]